ผู้ให้การสนับสนุน....
พล.ต.ต.สุรศักดิ์ บุญกลาง ผบก.พธ.

และรอง ผบก.ทุกท่านตลอดจน ผกก.ทุกฝ่าย ข้าราชการตำรวจกองพลาธิการ ทุกนาย

จัดทำโดย..

พ.ต.ท.วุฒิชัย ตุ๊คง

รอง ผกก.ฝ่ายพลาธิการ 3 พธ.